גניבת זרע – המצב המשפטי

האם אתם קרבן של גניבת זרע ?
כיצד מתמודדים עם מצב זה ?
מה עושים ?
מן הסתם שאלות אלה מעסיקות גברים לא מעטים וטורדים את מנוחתם.
גם אם הסיכוי לקבלת פיצוי הוא נמוך, אסור לוותר על הסיכוי למיצויו.

גניבת זרע היא מעשה מכוער, נפסד ופסול מבחינות רבות.
העדר הגדרה חוקית של המושג ושל המעשה גניבת זרע הקושי להוכיח אותו, מחייבים גברים שמבקשים לטעון כי זרעם נגנב להסתייע בשירותיו של עורך דין המומחה בדיני אישות, לרבות בתחום זה.
מקובלת ההנחה, לפיה תחושה סובייקטיבית של גבר הטוען שנגרם לו גניבת זרע בתחושה כי היא נעשתה בניגוד לרצונו, ועל אף הבטחת האישה כי היא משתמשת באמצעי מניעה מהווה בסיס לטענה כי הוא קרבן של גניבה.

העדר הגדרה וקושי מובן להוכיח כי בוצעה גניבת זרע מחייב יצירתיות ותחכום בייצוג עורך דין לגניבת זרע עת מרשו בנושא זה.
אף שספק אם ניתן למנוע המשך היריון של אישה, אשר לטענת גבר העובר שבבטנה הוא פרי זרעו, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעת נזיקין כמו גם תביעה על הפרת חוזה בעל פה.

עורך דין לגניבת זרע – הקושי להוכיח את מצג השווא של האישה

גניבת זרע, לטענת גבר בוצעה באופן טבעי בהיחבא, בחדרי חדרים, בצנעה.
מכן הקושי להביא ראיות ולהוכיח כי בוצעה גניבה, השגת הראיות מחייבת אפוא תחכום ויצירתיות, בין השאר כאשר מבקשים להשיג הקלטה או כאשר מתכננים לדובב את האישה.
בכל מקרה, תביעה לפיצויים עלולה להידחות, כמו כן גם אב הטוען כי ילדו נולד כתוצאה מגניבת זרע יחויב בתשלום מזונות ללא קשר לנסיבות לידתו של הילד מרצון, ביודעין, בכוונת מכוון או, לחלופין, במרמה, ביצירת מצג שווא, בערמה.

גניבת זרע – גברים מקופחים

החוק, אשר, כאמור, לא מגדיר מה היא גניבת זרע, אינו מכיר בה כעבירה פלילית.
קושי מובנה בהגנה על גבר הטוען לגניבת זרע נמצא, לא אחת, בכך שהאישה מציגה גרסה שונה הפוכה, הסותרת את טענת הגבר.
קיומה של גרסה מול גרסה מערים אפוא קושי על הגבר כמו גם על עורך דין לגניבת זרע המייצג אותו לקבל פיצוי בגין הגניבה.
בית המשפט דוחה את חלק הארי של הטענות לגניבת זרע ואת התביעה לקבלת פיצוי בגינה.
עם זאת- פסיקות תקדימיות שהתקבלו בשנים האחרונות מניחים יסוד לתקוותם של גברים, כי הפסיקה המחמירה עמם או בעיקר מתעלמת מהם תשתנה, לטובתם.

עם אתם נמנים עם גנובי הזרע – אתם מוזמנים לפנות אל עורך דין עודד פסקל לקבלת ייעוץ  ראשוני ולבחינת המשך הטיפול.

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על מזונות ילדים