שלום בית – תביעה לשלום בית

רוצים למנוע גירושין ולהגיע לשלום בית?
בהינתן שלום בית פרוצדורה המתבצעת במסגרת ענייני נישואין.
התביעה להשגתו נתונה בסמכותו של בית הדין הרבני, שהוא גם מקור הסמכות היחיד, שאליו ניתן להגיש תביעה לגירושין.
מהותה של תביעה זו מתמצה באכיפת החובה על מי מבני הזוג לחזרה אל מערכת יחסים תקינה, הכוללת גם יחסי אישות.

על אף תוקף ההחלטה שניתנת על ידי מקור סמכות מוכר, אין אפשרות לכפות שלם בית.
יצוין, כי התביעה מוגבלת היות שלא ניתן לכלול בה נושאים חשובים כגון השבת מיטלטלין, חיוב בהסדרי ראייה, התחייבויות רכוש שונות, הטלת עיקול על נכסים ועוד.
במסגרת תובענה אישה יכולה להגיש מה שמכונה  "צו למדור ספציפי", המקנה לה זכות להמשך להתגורר בבית המגורים המשותף. תכלית הבקשה הוא להבטיח שלום בית.

שלום בית – מניעים לתביעה

המניע לתביעת שלום בית לא תמיד טהור ולא נובע ממניע אנושי טבעי, הרצון לשוב ולקיים מערכת זוגית המבוססת על שוויון וכבוד הדדי.
לעתים תביעה (תובענה) לשלום בית נובע מרצון או מאינטרס לזכות ב"נקודות" זכות לפני ולקראת דיונים עתידיים או, לחלופין, כדי למנוע פירוק שיתוף בבית מגורים.
חשוב להדגיש, כי בית הדין הרבני, שאליו מוגשת התביעה, מורשה ומוסמך לבצע בדיקה יסודית של כנות התובענה, וזאת על מנת למנוע ניצולה לרעה בכלל וניצול ציני שלה כצעד שננקט כטקטיקה משפטית.
אף שעקרונית שמורה זכות זו גם לגברים – גברים בודדים בלבד נהנים מצו למדור ספציפי של בית הדין.

שלום בית כמעכב גירושין

אף שתובענה להשכנת שלום בית עלולה או עשויה – תלוי בהשקפה וברצון – לעכב באופן משמעותי את הגירושין בין בני זוג ואולי דווקא בגללה, בתובענה זו גלום אלמנט כפייתי של מי מבני הזוג המבקש לכפות באמצעותה על זולתו לחיות חיים משותפים.
מכאן עולות שאלות שונות כגון מה הטעם בחיים משותפים לכאורה המבוססים על כפייה או על אילוץ, האם זו הדרך?
תובענה לשלום בית בכוחה לעכב באופן ניכר את הגירושין, אך זאת יש לציין – עסקינן בתובענה ממנה עולה ריח רע של צד המבקש לכפות על הצד שמנגד חיים משותפים לצדו.
נשאלת השאלה מי חפץ בחיים משותפים אשר אינם נובעים מקשר אהבה כנה ורצון משותף? האם על דרך הכפייה באמצעות גורמים חיצוניים יש בכדי להשיב בני זוג לחיות יחד חיי נישואין תקינים ומאושרים?

אם אתם זקוקים למידע נוסף בנושא שלום בית אני מזמין אתכם ליצור קשר ולקבל את כל המידע.
אשמח לסייע לכם להשיג את מבוקשכם בתחום זה.

לחצו כאן לקריאה נוספת על עו"ד עודד פסקל
לחצו כאן למידע נוסף על עורך דין גירושין ברמת גן