עורך דין גירושין ברמת גן

עורך דין גירושין ברמת גן

By 23 במאי 2016 כללי No Comments

עורך דין גירושין ברמת גן

גירושין טומנים בחובם פוטנציאל נפיץ בהיבטים שונים, מהם רגישים ועדינים הנוגעים לדיני נפשות.
גם כאשר שוררות הבנה והסכמה בין בני הזוג ומתקבלת החלטה משותפת על "פירוק החבילה", חשוב לעגן את ההסכמות בכתב ולהידרש אל כל הנקודות הרלוונטיות, לרבות, ובעיקר, כאלה שהיו שנויות במחלוקת ואשר לאחר יישור ההדורים הוסכם על נוסח מוסכם.
עורך דין ברמת גן יסייע לכם, זוגות הנמצאים על סף תהליך גירושין ליצור מסמך כתוב ומחייב, שבו יעוגנו כל הסעיפים הקשורים לחלוקת רכוש, משמורת, מזונות ילדים, מזונות אישה, הסדרי ראייה ועוד.

עורך דין ברמת גן מאומן ומיומן בניסוח הסכמי גירושין ובמתן ייעוץ חשוב ומועיל לזוגות אשר עבורם תהליך הגירושין תובע אנרגיות נפשיות רבות וקולע אותם למצב חדש עבורם.

 יישור, יישוב מחלוקות, פשרות וויתורים והרצון לא לפגוע בילדים

עורך דין ברמת גן נדרש לשורה של נושאים אשר הגירושין מציפים ומחייבים מתן מענה להם.
גם אם בני הזוג מסכימים כי טובת הילדים קודמת לכול ומחייבת כל אחד מהם לוויתורים מסוימים.
עדיין ייתכנו מצבים שונים- ואולי דווקא הם היותר שכיחים- שבהם הסכסוך שהתגלה בין בני הזוג והוביל לפתיחה בהליך גירושין קולע אותם לעימות, לסכסוך מר ולריב מתמשך, אשר איש מהם לא יוצא ממנו נשכר ושניהם מכלים במהלכו כוחות וגם כסף.

זוגות רבים מתישים זה את זה בתביעות שחלקן מופרכות בשל הרצון לנקום או להרע.
האהבה שכבתה מאירה טינה, עוינות ואף שנאה וזו עלולה להניע מי מהם או את שניהם למעשים שאין בהם שום היגיון, שום תועלת ואין להם סיבה ותוחלת.
עורך דין עודד פסקל יושב עם בני הזוג מנסה להביא את שניהם להבנה כי הידברות בניהם עשויה להועיל לא רק לשניהם אלא גם בעיקר לילדיהם.

הידברות היא המפתח להשגת הסכם שירצה את שני הצדדים

כאשר קיימת נכונות להידבר, גם נושאים השרויים במחלוקת ואשר לגביהם קיימת אי הסכמה; גם כאשר מתברר כי חלוקת רכוש נתקלת בקשיים- דווקא במצבים כאלה גוברת חשיבות המעורבות הפעילה של עורך דין ברמת גן.
פירוק זוגיות בכלל ותא משפחתי בפרט הוא תהליך קשה, כאוב ועצוב.
הוא צפוי לעורר משקעים עכורים, להציף כעסים שונים, חשבונות ישנים.
על עורך דין ברמת גן המטפל בתיקי גירושין של לקוחות מהמרכז לפעול במקצועיות, בשיקול דעת, ברגישות ובתבונה, תוך מיצוי הסיכוי להקל על שני בני הזוג את התהליך שמטבעו וממהותו הוא לא קל.
עורך דין ברמת גן ממלא תפקיד של מגשר גם אם התהליך עצמו לא מוגדר ולא נתפס כתהליך של גישור, מאחר שעצם הפנייה המשותפת של בני הזוג אל העורך דין המייצג את שניהם הופכת את עצם התהליך לתהליך של גישור וגם בפסיקה שלו בא לידי ביטוי מיצוי ההסכמות, ההבנות, קבלה משותפת והכרה בסמכותו של עורך דין ברמת גן לנסח הסכם גירושין שישביע את רצונותיהם של המתגרשים גם אם הם לא יקבלו את כל מבוקשם.

אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת מידע ותשובה לכל שאלה שמעסיקה אתכם בנושא זה.
השירות יינתן תוך שמירה קפדנית על חסיון המידע ותוך השקעת כל מאמץ נדרש על מנת לצמצם ככל שניתן  לרכך את עצמת המכה של הגירושין ולמזער את הנזק שעלול להיגרם מהם.

Leave a Reply